I Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu.
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie oznajmia tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń.

II Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne.
 2. Zamieszczenie ogłoszeń w serwisie wymaga założenia konta.
 3. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 4. Użytkownik może zamieścić dowolną ilość ogłoszeń.
 5. Zabronione jest zamieszczenie wielu ogłoszeń o tej samej treści.
 6. Ogłoszenia należy zamieszczać w działach dopasowanych do ich treści.
 7. Serwis umożliwia edytowanie wcześniej dodanych ogłoszeń.
 8. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez powiadomienia o tym użytkownika.

III Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie danych podanych podczas rejestracji na potrzeby serwisu oraz jego partnerów, w tym otrzymywanie wiadomości i newsletterów na podany podczas rejestracji adres e-mail.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania użytkowników.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na poniższej stronie internetowej. Użytkowników obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu.