Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne organizuje XVII Konkurs Fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2013”
Prace należy składać w siedzibie JTF w każdy czwartek w godzinach 18-20, lub wysłać POCZTĄ na adres:
Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne
Al. Wojska Polskiego 37
58-500 Jelenia Góra
Przyjmowanie prac do 26.07.2013r.
Kartę zgłoszenia można pobrać w każdy czwartek w siedzibie Towarzystwa lub ze oficjalnej strony Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego : www.jtf.com.pl
Założenia konkursu:
1. Dokonanie konfrontacji osiągnięć i postaw twórców fotografujących środowiska jeleniogórskiego i ogólnopolskiego.
2. Utrwalenie, z myślą o przyszłych pokoleniach, obrazu miasta oraz jego mieszkańców na przełomie wieków.
3. Popularyzacja twórczości fotograficznej w społeczeństwie jeleniogórskim, oraz propagowanie ziemi jeleniogórskiej na arenie ogólnopolskiej ze szczególnym uwzględnieniem piękna walorów miasta Jeleniej Góry

Dodaj komentarz