Stowarzyszenie „Bez Limitu” w Chybiu
ogłasza otwarty
KONKURS POETYCKI „EXODUS ‘23”

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy niezrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

Tematyka utworów jest dowolna.

Biorący udział w konkursie proszeni są o nadesłanie zestawu trzech wierszy opatrzonych godłem, które dotychczas nie były publikowane i nie były nagradzane w innych konkursach.

Wiersze prosimy przesłać do 30 września 2023 roku pod adresem:
Stowarzyszenie „Bez Limitu”
ul. Kopernika 5
43-520 Chybie
z dopiskiem: „Exodus”

Do utworów napisanych w trzech egzemplarzach winna być dołączona koperta wraz z godłem, zawierająca imię i nazwisko, dokładny adres autora nadesłanych prac oraz adres e-mail, a także podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (zgodę) przez Stowarzyszenie „Bez Limitu”.

Przewiduje się następujący podział nagród (brutto):
I nagroda – 4000 zł,
II nagroda – 2000 zł,
III nagroda – 1000 zł
oraz
trzy wyróżnienia po 500 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2023 roku.

Partnerem konkursu jest Fundacja PZU

Stowarzyszenie „Bez Limitu” – e-mail: s.bezlimitu@gmail.com

Formularz konkursu i informacji o danych osobowych można pobrać:
https://drive.google.com/file/d/1cEj_8oeREzQL35JH2sI1juLVDGnaU2EX/view?usp=sharing

lub

ze strony www.prasa-lokalna.pl
w zakładce „konkurs”

Dodaj komentarz