Trójmiejska Szkoła Fotografii już po raz szósty ma przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotografii „Moje Pomorze”.

W tym roku jury w składzie:
art. fot. dr Witold Jurkiewicz
art. fot. Andrzej Baturo
art. fot. Witold Węgrzyn
oceni zdjęcia w czterech kategoriach:
I Ziemia – krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja – przykłady pozytywne i negatywne.
II Ludzie – portret; człowiek w codziennych sytuacjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; człowiek we wszystkich aspektach swojego życia
III Wydarzenia -polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne, obrzędowość
IV Eksperyment twórczy – kreatywne wykorzystanie fotografii.

Jury przyzna następujące nagrody:
1) Grand Prix –. Zostanie nim wyróżniona fotografia o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, cechująca się oryginalną wizją autora. Temu wyróżnieniu towarzyszy nagroda pieniężna w wysokości 1500zł.
2) Nagroda Specjalna Jury – połączona z nagrodą rzeczową.
2) 4 równorzędne I nagrody, po jednej dla każdej kategorii, w postaci rocznego stypenium na naukę w Trójmiejskiej Szkole Fotografii w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej.
4) 4 równorzędne II nagrody – semestralne stypendium na naukę w Trójmiejskiej Szkole Fotografii w Sopocie, w wybranej grupie Policealnej Szkoły Zaocznej lub Policealnej Szkoły Wieczorowej.
5) wyróżnienia – zakwalifikowanie prac do wystawy pokonkursowej.

Zdjęcia można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły (Al. Niepodległości 792/6 81-805 Sopot) do 30 kwietnia 2013 – decyduje data stempla pocztowego.

Dziękujemy Patronom Honorowym za sprawowanie opieki nad konkursem

-Marszałkowi Województwa Pomorskiego Panu Mieczysławowi Strukowi,
-Prezydentowi Sopotu Panu Jackowi Karnowskiemu,
-Prezydentowi Gdańska Panu Pawłowi Adamowiczowi,
-Prezydentowi Gdyni Panu Wojciechowi Szczurkowi,
-Prezydentowi Słupska Panu Maciejowi Tadeuszowi Kobylińskiemu,
– Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernardowi Lammkowi,
– Rektorowi Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henrykowi Krawczykowi.
Patronat medialny nad konkursem sprawują:
-Miesięcznik Foto- Kurier,
– Radio Gdańsk
– Szlachetna Fotografia
Nagrody ufundowali :
Trójmiejska Szkoła Fotografii, Wydawnictwo Helion, Szlachetna Fotografia

więcej informacji oraz forumlarz zgłoszeniowy :http://www.tsf.edu.pl/index.php?art=1&show=151&expandable=7

Dodaj komentarz