1) http://urwijnagrody.pl/?referrername=reksio8
Codziennie do rozwią…zania są trzy zadania, za które otrzymuje się™ punkty. Zadania są… kolejno w godzinach: okoł‚o 12.00, 16.00 i 22.00. Pierwsze zadanie jest zwią…zane z filmem, drugie to rebus, a trzecie pytanie – zagadka. Oczywiście za codzienne logowanie na stronie także przyznawane są… punkty. Na stronie przypisane są punkty, jakie należy zdobyć‡, aby móc wygrać‡ daną… nagrodę™. Wystarczy konsekwentne i codzienne rozwią…zywanie zadań„, aby móc je wymienić‡ na fajne i cenne nagrody.
Ponadto serwis co jakiś› czas organizuje konkursy dodatkowe, gdzie można wygrać‡ jakąś› nagrodę™ rzeczową.

2) http://luglo.pl/rejestracja?polecajacy=P-REKSIO8
Punty przyznawane są… za codzienne zalogowanie na stronie, czytanie artykułów oraz różnego rodzaju konkursy, które są… umieszczane na stronie (zagadki, rebusy itp.). Na forum można znaleźć‡ podpowiedzi do tych zadań„ uczestników, którzy już je rozwią…zali.

3) http://www.mojanagroda.pl?page=rejestracja&r=806
Codzienne zdobywanie pkt za logowanie, odpowiedzi na pytania do filmu, pytanie i ankietę™.

4) http://www.zapunktuj.pl/rejestracja,20477.html
Gromadzenie pkt za codzienne logowanie oraz za zalogowanie się w HH HQ lub HM. Raz dziennie pojawia się™ HH (szcz궛liwa godzina), HQ (szcz궛liwy kwadrans) i HM (szcz궛liwa minuta). Za ich trafienie pierwsze 5 osób zdobywa kolejno wię™cej punktów. Pozostał‚e osoby także zdobywają pkt lecz nieco mniej. Można brać‡ udział‚ także w loterii, gdzie typuje się™ liczby.

5) http://www.takeagift.pl/polecam:418681
Punkty za codzienne logowanie. Każdego dnia o wskazanych na stronie godzinach zamieszczane są… pytania. (codziennie trzy razy). Pytania dotyczą… tekstu zamieszczanego przed zadaniem pytań„. Co pewien czas odbywa się™ restock, a więc czas, w którym można wymienić‡ pkt na nagrody. Warto jest walczyć‡, bo nagrody naprawdę są… cenne.

6) http://kipek.pl/index.php?inviter=94
Kreś›li się™ 10 kuponów (darmowo) 10 licz z 80. Jest losowanie i przyznawane są… punkty już za trafienie 1 liczby.

7) http://www.thisbox.pl/rejestracja.html?zaproszenie=2234
Codziennie są… 3 proste pytania z trzema odpowiedziami do wyboru. Za poprawne odpowiedzi przyznawane są punkty. Żadnych skomplikowanych reguł‚, a ciekawe nagrody.

8) http://odlotek.pl/zaproszenie/72882
Na tym serwisie za codzienne zalogowanie otrzymuje się™ punkty (10 pkt). Każdego dnia jest także szczęśliwa godzina, która jest zapowiadana na stronie. Za zalogowanie o tej godzinie (15 pkt). Dziennie jest także szcz궛liwa godzina niezapowiadana i wówczas za zalogowanie się™ jest 25 pkt.

9) http://123konkurs.pl/partnersprogram/106880.html
Tutaj darmowo wypełnia się™ 10 kuponów i za trafione liczby otrzymuje się™ punkty. Aby potwierdzić‡ każdy skreś›lony kupon należy klikać‡ w baner reklamowy.

10) http://piq.pl/r/70697384/piq.html
Tutaj zadawane są… pytania tzw. zakł‚ad. Obstawia się darmowo odpowiedź. Jeżeli bę™dzie trafna dodawane jest 10pkt. Za nietrafione odpowiedzi,… punkty są… odejmowane, ale to się™ zazwyczaj rzadko zdarza. Zgromadzone punkty można wymienić‡ na nagrody.

Dodaj komentarz