Konkurs, o zasięgu ogólnopolskim, należący do najważniejszych krajowych przeglądów twórczości młodego pokolenia, skierowanych do dzieci i młodzieży w kat. do 15 i do 21 lat interesującej się fotografią. Głównym jego celem jest promocja twórczości młodych twórców – amatorów, wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy odnoszącej się do umiejętności technicznych i poszerzania horyzontów w zakresie uprawiania fotografii jako sztuki.

E-mail
j.forfa@mdk.bialystok.pl

Strona konkursu
www.mdk.bialystok.pl

Fanpage Facebook
https://www.facebook.com/fotomdkbialystok/

Link do formularza
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6gIMWxXxuLQCNVXvDHiZ053HGyOke4QrxJ_JkCXmjRiqOkQ/viewform

Warunki udziału
• Udział w konkursie jest bezpłatny
• Temat prac jest dowolny
• Dwie kategorie wiekowe: I do ukończonych lat 15 i II do ukończonych lat 21
• Zdjęcia należy przesłać na wskazany adres mailowy wyłącznie w formie elektronicznej (.jpg .tiff, wymiar dłuższego boku min. 3000 pikseli)

Terminarz wystawy
• Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 29.03.2019 r.
• Obrady Jury do 12.04.2019 r.
• Powiadomienie o werdykcie jury do 15.04.2019 r.
• Otwarcie wystawy 25.05.2019 r.

Nagrody
W każdej grupie wiekowej przyznane będą nagrody rzeczowe

Dodaj komentarz