XXVIII Festiwal Piosenki Przedszkolaka
2021 – edycja on-line

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
1. Cele konkursu:
– prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym,
– rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu,
– kształtowanie i pogłębianie wrażliwości artystycznej.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat z Białegostoku i powiatu białostockiego. Dzieci mogą być zgłaszane do konkursów przez placówkę lub indywidualnie przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 3 solistów lub jeden zespół liczący nie więcej niż 6 osób. W przypadku zgłoszeń z placówki należy podać dane kontaktowe instytucji i delegującego nauczyciela. Zaś w przypadku zgłoszeń indywidualnych należy podać miejscowość zamieszkania uczestnika oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy do opiekunów.
3. Dzieci prezentują jedną dowolnie wybraną piosenkę.
4. Aby zgłosić dziecko do udziału w konkursie należy do dnia 4 maja 2021 r.:
– przesłać drogą elektroniczną nagranie video wykonania piosenki przez uczestnika (
– wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej MDK www.mdk.bialystok.pl, zakładka konkursy – muzyka.
5. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.
6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://mdk.bialystok.pl/index.php/muzyka/3201-xxviii-festiwal-piosenki-przedszkolaka
7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Magdalena Szeląg, tel. 85 732 79 49, e-mail: m.szelag@mdk.bialystok.pl, Dział Organizacji Imprez, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Warszawska 79a, 15-201 Białystok.

Dodaj komentarz