Konfrontacje są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość filmową. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie, zamieszczając maksymalnie 3 filmy.
Uczestnik albo rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia, tj. wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na stronie woak.torun.pl, wypełnienie, własnoręczne podpisanie i załączenie skanu/zdjęcia oświadczenia oraz przesłanie filmu.
Zgłoszenia filmów należy kierować za pośrednictwem formularza zawartego na stronie woak.torun.pl wraz z wymaganymi załącznikami: link z możliwością pobrania pliku (np. WeTransfer, Filemail, Google Dysk, Bridge, Dropbox itp.) lub przesyłając publiczny bądź prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.). W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną. Nadsyłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. W takim przypadku filmy należy zapisać na dysku CD/DVD, pendrive, karcie pamięci SD bądź microSD. Przed wysłaniem nośnika fizycznego należy przeskanować go programem antywirusowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłki.
Do zgłoszenia należy dodać: streszczenie filmu (minimum 900 znaków ze spacjami), screeny filmu (do 5 screenów), krótki biogram twórcy/twórców oraz ewentualne materiały promocyjne.
W przypadku zauważenia braków w zgłoszeniu, Uczestnik będzie miał 7 dni od daty otrzymania od Organizatora korespondencji w tej sprawie, na uzupełnienie brakujących danych.

Dodaj komentarz